Seleziona una pagina

Data & Artificial Intelligence. The Power On Your Side

Logo Onnidata

DATA INTELLIGENCE

Onnidata: chi siamo

Kush Jemi

ONNIDATA i drejtohet organizatave publike dhe private që shohin drejt së ardhmes, të gatshme të bëjnë hapin në erën dixhitale dhe me deshirën për të përdorur më së miri inovacionet tekonologjike në mënyrë që të bëhen aleatë në arritjen e objektivave.

Fleksibiliteti i lartë, aftësia projektuese dhe një eksperiencë e konsoliduar na lejojnë zhvillimin e zgjidhjeve sipas nevojave specifike te klientit, duke ofruar kështu një konsultë apostafat.

Me qënë se kemi përfituar një know-how të rëndësishme, ofrohemi si partner teknologjik dhe inovativ për zgjidhje të Artificial Intelligence, Computer Vision, Audio Recognition, Natural Language Processing, Data Intelligence, Business Intelligence e GeoCyber.

Zgjidhjet tona

Computer Vision

ështe ajo degë e Inteligjencës Artificiale që bën kompjuterat të aftë të shohin, klasifikojnë e përpunojnë të dhëna vizive ashtu siç do të bënte një njeri(në disa raste edhe më mirë). Teknologjia jonë identifikon dhe kërkon, edhe në kohe reale : mjete, targa, objekte, persona, skena, kafshë, etj.

Audio Recognition

është një teknologji e bazuar në Inteligjencën Artificiale që lejon patjen e makinerive në gjëndje të identifikojnë tinguj të cdo lloj tipi. Tekonlogjia jonë, e cila bazohet në progreset e fundit në fushën audiometrike, ofron një shpalosje llojshmërie zgjidhjesh avant-garde në njohjen e zonave dhe identifikimin e personave, vëndeve dhe skenave

Natural Language Processing (NLP)

i njohur si NLP, është ajo degë e Inteligjencës Artificiale e cila bën të mundur që kompjuteri të kuptojë gjuhën njerëzore. Teknologjia jonë bazohet në veprimin kompleks që përfshin jo vetëm kuptimin e domethënies së secilës fjalë, por edhe kuptimin logjik dhe përmbajtës të frazës.

Data Intelligence

Me Data Intelligence nënkuptojmë atë metodë që niset nga kërkimi i të dhënave dhe arrin në perzgjedhjen dhe interpretimin, me qëllim që t’i bëjë të strukturuar, të lexueshme, të përdorshme dhe të dobishme në krijimin e vlerës së kompanisë. Teknologjia jonë është fryt i një eksperience tridhjetë vjeçare në trajtimin e të dhënave territoriale dhe anagrafike

Business Intelligence

Një platformë Business Intelligence lejon patjen e një vizioni komplet të të dhënave të kompanisë duke bërë të mundur që të veprohet në mënyrë të vetëdijshme , përmirësuar vendim marrjen dhe duke vepruar në mënyrë Data-Driven. Fal know-how tonë në këtë fushë do të keni zgjidhjen inovative më të përshtatshme për organizatën tuaj.

GeoCyber

Nga bashkimi i teknologjive tona lind një zgjidhje inovative për të klasifikuar dhe lidhur në një çelës gjeografik/territorial , dhe në një mënyrë gjithmonë edhe më preçize imazhe, tinguj dhe tekste.

Onnidata Artificial Intelligence

Shërbimet tona përputhen me nevojat dhe buxhetin tuaj

Onnidata: Model Factory

Neural Model Factory

Jemi lidhësit e euristikes njerëzore dhe Artificial Intelligence dhe fal Neural Model Factory që është shtysa jonë inovative për krijimin e zgjidhjeve Tailor-made gjithmonë e më afër nevojave njerëzore.

Këtu zhvillohet një studim i vazhdueshëm i modeleve të rrjeteve neurale, shkallë e domosdoshme për të zhvilluar një Inteligjencë Artificiale që mund të përmbushë nevojat e klientit duke përzgjedhur çdo lloj të dhënë(teksti, vizive dhe audio) informacione që transformohen në vlerë.

Si mund të kuptoj cila është zgjidhja e duhur për aktivitetin tim?

Prenoto një video-call njohëse. Do të dëgjojmë nevojat tuaja dhe do t’ju drejtojmë drejt zgjidhjes inovative më të përshtatshme për ju.

Mjafton të përmbushni formularin më poshtë, duke shënuar të dhënat e kërkuara. Ekipi ynë do t’ju përgjigjet sa më parë të jetë e mundur për të organizuar një takim.

Onnidata: a tailor made solution for you

kontaktet

Ne po presim

Qëndroni të qetë! Nuk jemi të interesuar në shitjet agresive, por për të ndërmarrë së bashku një udhëtim drejt inovacionit.

Nëse ju duken të përshtatshme zgjidhjet tona, nuk do insistojmë.